دسته بندی مقالات تزریق بوتاکس

قیمت بوتاکس

قیمت بوتاکس، هزینه بوتاکس صورت، بهترین کلینیک تزریق بوتاکس

بوتاکس یکی از بهترین روش های جوانسازی پوست و صورت و سایر نواحی بدن میباشد که معمولا بیشترین مصرف در نواحی صورت میباشد که قیمت بوتاکس ، هزینه تزریق بوتاکس صورت برای هر جلسه تقریبا یک میلیون (1/000/000) تومان میباشد.